oh the joy

2011-03-25 13:51:00

Molly sov i två timmar - skönt! Däremot har jag då...

Molly sov i två timmar - skönt! Däremot har jag dåligt med tålamod idag, och självklart ska Jonna göra allt tvärtemot, oh the joy - NOT! Har i alla fall hunnit grundmåla hyllplanen på båda sidorna nu,. Läs mer