Carema visar på kärnfrågan

2011-11-15 16:26:03

Många är för valfrihet och kreativitet inom äldreo...

Många är för valfrihet och kreativitet inom äldreomsorgen. Det finns goda exempel där individens önskemål fått större rum. Givetvis kan man inte dra alla äldre över en kam och tro att "brukarna" vill . Läs mer